ไตรโคเดอร์มา แบบผงผสมน้ำ เพาะเชื้อจากห้อง LAB พร้อมใช้ ปลอดภัย 100 %(ขนาด 500กรัม)
Garden Soils & Growing Media

ไตรโคเดอร์มา แบบผงผสมน้ำ เพาะเชื้อจากห้อง LAB พร้อมใช้ ปลอดภัย 100 %(ขนาด 500กรัม)

ไตรโคเดอร์มา แบบผงผสมน้ำ เพาะเชื้อจากห้อง LAB พร้อมใช้ ปลอดภัย 100 %(ขนาด 500กรัม) เชื้อรา ไตรโคเดอร์มา แบบผง ช่วยป้องกันและกำจัดเชื้อราต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของโรค – โรครากเน่า โคนเน่า ผลเน่า – ราชมพู ราใบติด – ไฟท็อปเทอร่า ลงลูก ต้น ใบ – เน่าคอดิน – โรคกิ่งแห้งทุเรียน – ทุเรียนก้านธูป ยอดแห้ง ปราศจากเคมีชาวสวนปลอดภัย แล้วยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้พืชแข็งแรง […]

ไตรโคเดอร์มา แบบผงผสมน้ำ เพาะเชื้อจากห้อง LAB พร้อมใช้ ปลอดภัย 100 %(ขนาด 500กรัม)
Garden Soils & Growing Media

ไตรโคเดอร์มา แบบผงผสมน้ำ เพาะเชื้อจากห้อง LAB พร้อมใช้ ปลอดภัย 100 %(ขนาด 500กรัม)

ไตรโคเดอร์มา แบบผงผสมน้ำ เพาะเชื้อจากห้อง LAB พร้อมใช้ ปลอดภัย 100 %(ขนาด 500กรัม) เชื้อรา ไตรโคเดอร์มา แบบผง ช่วยป้องกันและกำจัดเชื้อราต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของโรค – โรครากเน่า โคนเน่า ผลเน่า – ราชมพู ราใบติด – ไฟท็อปเทอร่า ลงลูก ต้น ใบ – เน่าคอดิน – โรคกิ่งแห้งทุเรียน – ทุเรียนก้านธูป ยอดแห้ง ปราศจากเคมีชาวสวนปลอดภัย แล้วยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้พืชแข็งแรง […]