Parafilm M ใช้ในการขยายพันธุ์พืชเช่นติดตาทาบกิ่งเพาะย้ายเมล็ดพันธุ์
Seeds & Bulbs

Parafilm M ใช้ในการขยายพันธุ์พืชเช่นติดตาทาบกิ่งเพาะย้ายเมล็ดพันธุ์

Parafilm M ใช้ในการขยายพันธุ์พืชเช่นติดตาทาบกิ่งเพาะย้ายเมล็ดพันธุ์ ใช้ในการขยายพันธุ์พืช เสียบยอดติดตา ต้นไม้ ใช้สำหรับเคลือบปิดภาชนะ ถ้วยแก้ว บีกเกอร์ ขวดรูปชมพู่ ปกป้องตัวอย่างต่อการปนเปื้อนหรือการระเหย