อาหารเสริมพืช บุญมา ฟาสโกลด์
Others

อาหารเสริมพืช บุญมา ฟาสโกลด์

อาหารเสริมพืช บุญมา ฟาสโกลด์ บุญมา ฟาสโกลด์ ขนาด500ซีซี. อาหารเสริมสำหรับพืชผักและผลไม้ บุญมาฟาสโกลด์ บำรุงรากใบ ลำตัน ดอกและผล เพิ่มผลผลิตต่อไร่สูง ผลดกมากๆ น้ำหนักดีเจริญเติบโตเร็ว รสชาติดี ผิวสวย เนื้อแน่น ปริมาณการใช้ต่อขวด 20-25ไร่ ใช้20ซีซี.ต่อน้ำ20ลิตร ฉีดพ่นทุก7-10วัน ใช้ได้ในนาข้าว พืช ผัก และผลไม้ ผลผลิตดกแน่น ไม่ลองไม่รู้ ยืนยันการกลับมาใช้ใหม่อีกรอบ

โปราเมท ขนาด250มล. (ไดเมโทมอร์ฟ+โพรคลอราซ)
Plants

โปราเมท ขนาด250มล. (ไดเมโทมอร์ฟ+โพรคลอราซ)

โปราเมท ขนาด250มล. (ไดเมโทมอร์ฟ+โพรคลอราซ) โปราเมท ขนาด250มล. ชื่อสามัญ :ไดเมโทมอร์ฟ15%+โพรคลอราซ15% สารกำจัดโรคพืชกลุ่ม40+3 (ใหม่ล่าสุด) ประโยชน์ : -ใช้ในการป้องกันโรคกาบใบแห้งในข้าว -ใช้ในการกำจัดโรคราน้ำค้าง (Downy mildew) ในพืชตระกูลแตงที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis -ใช้ในการกำจัดโรคใบไหม้ (Late blight) ในมันฝรั่งที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Phytopthora infestans -ใช้ป้องกันกําจัดโรคพืช เช่น โรคแอนแทรคโนส, โรคใบจุด, โรคเมลาโนส, โรคดาวกระจาย, โรคสแคป, โรคผลเน่าในผลไม้หลายๆชนิด