9789748767130 :OXFORD BASIC ENGLISH DICTIONARY พจนานุกรมเบื้องต้น ไทย - อังกฤษ (สินค้าไม่พิมพ์ซ้ำหมดแล้วหมดเลย)
Language Learning & Dictionaries

9789748767130 :OXFORD BASIC ENGLISH DICTIONARY พจนานุกรมเบื้องต้น ไทย – อังกฤษ (สินค้าไม่พิมพ์ซ้ำหมดแล้วหมดเลย)

9789748767130 :OXFORD BASIC ENGLISH DICTIONARY พจนานุกรมเบื้องต้น ไทย – อังกฤษ (สินค้าไม่พิมพ์ซ้ำหมดแล้วหมดเลย) เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับต้น – บรรจุคำศัพท์สำนวนภาษาอังกฤษได้มากกว่า 10,000 คำ พร้อมกับคำย่อต่างๆ – คำอธิบายศัพท์ใชเ้คำง่ายๆ ชัดเจน ทำให้เข้าใจได้อย่างง่ายดาย – มีตัวอย่างประโยคประกอบคำศัพท์เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจได้โดยง่าย และเลือกใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง – คำศัพท์ตัวใดมีการสะกดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก็จะระบุตัวสะกดที่ไม่เป็นไปตามกฏ – ให้ความรู้เกี่ยวกับไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ – มีสัญลักษณ์ภาษาศาสตร์ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการออกเสียงคำศักพท์ทุกคำ – มีภาพมากกว่า 640 ภ